壬辰 正月初二、初三日法會 訓文 - 愚柔身心靈智慧之旅 - 優仕網部落格

優仕網部落格優質部落格精選文章
身心靈智慧之旅
行事曆
S M T W T F S
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           
站長

魚柔
部落格分類
瀏覽統計
字體大小:  
壬辰 正月初二、初三日法會 訓文

壬辰 正月初二、初三日法會 訓文

 

 

西元2012年歲次壬辰 正月初二 、初三日

泓德 佛堂

Mùng 2,3 tháng Giêng năm Nhâm Thìn – Tây nguyên năm 2012 Hùng Đức Phật Đường

 

恭求仙佛慈悲指示訓Cung cầu Tiên Phật Từ Bi chỉ thị huấn

 

 

佛前一指得大道為師歡喜納徒兒

Phật tiền nhất chỉ đắc đại đạothầy đây hoan hỷ tiếp đồ nhi

 

師徒父子永難移賦予三寶好修行

Thầy đồ như phụ tử mãi không đổi, ban cho tam bảo dễ tu hành

 

吾乃

Ta đây

 

濟顛和尚奉

Tế điên hòa thượngphụng

 

命來至佛軒隱身早把皇母參

Mệnh Lão Mẫu đến phật đườngẨn thân sớm đã tham giá hoàng mẫu

 

問聲愛徒可安怡平心靜氣聽師訓

Hỏi một tiếng đồ nhi có bình an? Bình tâm tĩnh khí nghe thầy phê huấn

 

哈哈

Ha ha

 

 

引保引進入佛門效法菩薩把道行

Dẫn bảo sư dẫn độ vào cửa phật, hiệu pháp Bồ Tát mang đạo hành

 

恢復善良的本性真心真修可知否!

Hồi phục bản tính lương thiện,Thực tâm tu luyện có biết hay không?

 

從今而後免輪迴苦海輪迴六萬年

Từ nay trở đi miễn luân hồiKhổ hải luân hồi sáu vạn năm

 

明理而後早覺悟觀照自性知本顏

Sau khi minh lý sớm giác ngộ Quan chiếu tự tính biết bổn nhan

 

皇降道予愛徒善保初衷莫忘師

Hoàng mẫu giáng đạo cho đồ yêuCố giữ tâm ban đầu đừng quên thầy

 

把握良緣矢志行勤追仙佛聖賢步

Nắm bắt lương duyên lập chí hướng hành đạo đến cùng

Đuổi theo bước chân của thánh hiền tiên phật cần siêng năng

 

世間混亂眾皆知時刻災難遍地流

Thế gian hỗn loạn chúng ta đều biết,

Giờ khắc nào cũng có tai nạn ở khắp nơi

 

一切財富與權勢終究成空須放下

Tất cả tài phú quyền thếCuối cùng cũng trở thành không

 

道真理真天命真一切形相莫執著

Đạo chính lý chính thiên mệnh chính,Tất cả hình tướng đừng chấp trước

堅定真理自性修洗淨脾氣與毛病

Kiên định chân lý tự tính tuRửa sạchthói hư và tật xấu

 

明師一指妙難言找回自性清靜地

Sự ảo diệu của minh sư nhất chỉ thật khó tả,

Tự tìm lại bản tính thanh tịnh

 

佛性本容再現前方能回歸靜佛地

Phật tính bản dung tái hiện tiền,

Mới có thể trở lại thanh tịnh phật địa

 

人生難得勿失機得道不修太可惜

Nhân sinh nán đắc đừng làm mất đi cơ hội,

đắc đạo không tu thật đáng tiếc

 

喚醒吾人聖賢心效法菩薩之行誼

Gọi tỉnh tâm thánh hiền của ta,

học tập và làm theo hành nghi của bồ tát

 

懺悔感恩在心頭不要流連紅塵世

Sám hối cảm ơn ở tâm đầu , Không nên lưu luyến thế hồng trần

 

握機建功為自己祖先樂得脫輪迴

Nắm bắt cơ hội vì mình kiến công ,

Tổ tiên mừng thoát được luân hồi

 

了悟上蒼慈悲意為我加靈加智慧

Hiểu được ý từ bi của bề trênVì ta gia linh gia trí tuệ

亮眼遍觀光明路不要迷失於形色

Thắp sáng tâm đèn chiếu sáng đường quang minh,

Không nên mê thất trong hình sắc

 

釋佛慈悲曾開示福祿有得必有失

Thích phật từ bi từng khai thị ,phúc lộc có đạt tất có mất

 

此言真確需了解財如劇毒當小心

Lời nói chính xác cần hiểu biếtTài như kịch độc cần cẩn thận

 

過度執著為己有分別貧富豈應當

Vì mình quá độ chấp trước,không nên phân biệt bần cùng phú quý

 

大道平等無分別全憑德性見高低

Đại đạo bình đẳng không phân biệt,dựa vào đức tính kiến cao thấp

 

今天佛堂來結緣盼徒堅定學道心

Hôm nay đến phật đường kết duyên,

Mong đồ kiên định tâm học đạo

 

道真理真要真修莫把光陰等閒度

Đạo chân lý chân cần chân tu,đừng để thời gian qua đi lãng phí

 

此為率性進修班多人能捨身辦道

Đây là lớp xuất tính tiến tu,nhiều người có thể xả thân bàn đạo

 

只要成全使明理培養踏上修辦路

Chỉ cần thành toàn cho minh lý,bồi dưỡng bước lên đường tu bàn

乾坤班長都出列專心聆聽師訓語

Lớp trưởng càn khôn đều đứng ra,

Chuyên tâm lắng nghe lời thầy phê

 

眾知語言有障礙心理不要有抗拒

Mọi người đều biết ngôn ngữ có trở ngại ,

Tâm lý không nên có kháng cự

 

來者與師有因緣因緣深厚可記起

Ban viên đến tham gia pháp hội đều có nhân duyên với thầy,

Nhân duyên thâm hậu có nhớ ra không?

 

昔日師徒有約定共降紅塵渡眾生

Ngày xưa thầy đồ có ước định,cùng giáng hồng trần độ chúng sinh

 

來此虛假紅塵間坐困人間不知返

Đến ở thế gian hồng trần giả

Bị ràng buộc ở nhân gian không biết trở về,

 

忘卻屏山故家鄉 師徒見面嫌生疏

quên mất bình sơn cố gia hương,

Thầy đồ gặp mặt thấy xa lạ

 

當知人人有佛性穩居屏山之中央

Đáng biết người người có phật tính

Ẩn cư nơi trung ương bình sơn

 

 

雖然比劃讓你知但仍忘記入輪迴

Tuy đã thụ minh sư nhất chỉ,

nếu không học đạo tu đạo vẫn luân hồi

 

生命隨時有變化今日醒悟莫擔心

Sinh mệnhlúc nào cũng có biến hóa,hôm nay tỉnh ngộ đừng lo âu

 

父母親人非永久應當用心來行孝

Cha mẹ người thân không phải vĩnh cửu,

cần phải dùng tâm để hành hiếu

 

為師喜賜徒仙果誠心追隨師腳步

Thầy vui tặng đồ quả tiên,thành tâm đuổi theo bước chân thầy

 

切莫猶疑起煩惱白陽修道須盡心

Đừng nên do dự khởi phiền não,bạch dương tu đạo cần tu tâm

 

了解嗎?

Có hiểu không?

 

修道人最怕此世難脫出生死輪迴牽纏因果

Người tu đạo sợ nhất là kiếp này khó thoát sinh tử luân hồi,

bị nhân quả ràng buộc

 

修道人最怕此世還不清宿世業債被牽引入迷途

Người tu đạo sợ nhất là kiếp này trả không hết lũy kiếp nghiệp nợ,

bị dẫn dắt vào mê đồ

 

修道人最怕此世沒有真心懺悔貪念享受最後招來苦報

Người tu đạo sợ nhất là không thật tâm sám hối,

tham niệm hưởng thụ cuối cùng tạo ra khổ báo

 

修道辦道要懂得醒悟所以修道人要知道修辦大道

要懂得大慈大悲大施捨

Tu đạo bàn đạo cần hiểu được tỉnh ngộ,

cho nên người tu đạo cần hiểu được đại từ đại bi đại thí xả

 

修道辦道要懂得醒悟

如果眾生還沒脫離苦海就不能捨棄眾生

Tu đạo bàn đạo cần hiểu được tỉnh ngộ.Nếu như chúng sinh

vẫn chưa thoát ly khổ hải thì không thể bỏ rơi chúng sinh

 

修道辦道要懂得醒悟把我們的生命奉獻給老天

為眾生來犧牲奉獻

Tu đạo bàn đạo cần hiểu được tỉnh ngộ.

Mang sinh mệnh của chúng ta phụng hiến cho lão thiên,

vì chúng sinh mà hy sinh phụng hiến

 

了解嗎?

Có hiểu không?

 

要離開之前給愛徒新年的祝福

心想事成想要開荒就去開荒

Trước khi ra về chúc phúc năm mới cho đồ yêu,

tâm tưởng sự thành,muốn khai hoang thì đi khai hoang

 

為師祝你開荒寬廣一大片想要什麼人才

就有什麼人才文武都有

Thầy chúc con khai hoang lập nên một vùng trời,

muốn nhân tài gì có nhân tài đó,văn võ đều có

 

要盡心的去成全

Cần tận tâm đi thành toàn

 

修道辦道要有溫暖歡喜的氣氛 大家同心同德

Tu đạo bàn đạo cần có không khí ấm áp,

mọi người đồng tâm đồng đức

 

現在老師給你們一首歌

Bây giờ thầy cho chúng ta một bài ca

 

歌名:道脈永傳承

Bài ca:Đạo mạch vĩnh truyền thừa

 

誠心誠意要修成聖賢

Thành tâm thành ý cần tu thành thánh hiền

 

認真學道不喊累看到每一個眾生都可修成

Chăm chỉ học đạo không kêu mệt,nhìn thấy mỗi một chúng sinh đều có thể tu thành

 

所以我們就不放棄、不覺得累

Cho nên chúng ta không nên bỏ rơi, không cảm thấy mệt

 

把聖賢之道傳播全世界

Mang đạo của thánh hiền truyền bá toàn thế giới

 

把聖火傳到每戶每家

Mang lửa thánh truyền đến mỗi hộ mỗi nhà

 

把道代代相傳下去

Mang đạo đời đời tương truyền xuống

 

在此時期我們要發心不要浪費生命

Vào lúc này chúng ta cần phát tâm không nên lãng phí sinh mệnh

 

要敢於戰勝困難去開荒辦道就不會感到孤獨

Phải dám chiến thắng khó khăn đi khai hoang bàn đạo

sẽ không cảm thấy cô độc

 

上天會撥轉人才來打幫助道

Thượng thiên sẽ xoay chuyển nhân tài đến đả bang trợ đạo

 

行大道以渡化眾生

Hành đại đạo để độ hóa chúng sinh

 

法語滋潤堅強的道心

Thấm nhuần pháp ngữ kiên cường đạo tâm

 

各人了愿盡心渡化世界的眾生

Cá nhân liễu nguyện,tận tâm độ hóa thế giới chúng sinh

 

救渡四海的眾生

Cứu độ chúng sinh tứ hải

 

讓世界變成蓮花邦

Để thế giới biến thành liên hoa bang

 

辭別老母告別愛徒

Từ biệt lão mẫu cáo biệt đồ yêu

 

哈哈退

Ha ha lui


法會側記

大年初二清晨五點多,在寒流襲台的低溫中,炊事組冒著風雨,陸續地來到泓德,開始準備早餐,為國語、泰語、越語班的兩天法會

瀏覽次數:2150|回應簽到列印

分享:


2
延伸閱讀
(0)
回 應
共有 0 則回應
本文目前只開放給作者的好友回應!
請先登入才能觀看你們的關係哦!